logo

One Prayer

«One Prayer» -  en universel sang for respekt, toleranse og fred

Stiftelsen One People har i en årrekke arbeidet med prosjekter som har hatt som målsetting å styrke samholdet mellom kulturer, gjennom å inspirere til og utvikle samarbeid rundt kreative kunstneriske prosjekter.

Vi jobber for tiden med å ferdigstille en musikalsk komposisjon som er ment å inspirere og styrke mennesker på tvers av deres kulturelle og åndelige ståsted. Sangen som nå er i ferd med å bli produsert er tenkt å forene hele verden i en slags musikalsk forbrødring, der bønner fra forskjelllige deler av verden står sentralt. Felles for alle bønnene er at de  oppfordrer og inspirerer til økt toleranse, respekt og fred i verden. Denne komposisjonen tar utgangspunkt i en ”fredsformel” av naturfilosof og mystiker Marcello Haugen.

Flere slike åndelige bønner fra hele verden vil forenes i denne sangen, der forskjellige musikalske uttrykk forenes til en lang komposisjon på nærmere 30 minutter. Den ferdige sangen vil bli lagt ut for gratis nedlasting via internett, på samme dag over hele verden. Det er altså ingen kommersiell tankegang bak dette prosjektet, men et forsøk på å samle mennesker med forskjellig utgangspunkt til en felles forståelse av hva som forener oss, tanker om fred og forbrødring.

Besøk gjerne www.one-people.com for å lese mer om prosjektet. 

Hvem er vi?

logoliten
Besøk oss på Facebook


19761_100955213266989_100000575313830_22992_976023_n

Bli Sponsor

Bli sponsorbedrift og få ditt banner her. kontakt oss på we@helpthefirstnations.com eller på tlf: 92450999. Olav

Samarbeidspartnere

Facebook

Galleribilder

Indianere, ørner og ulver